Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Metal Laboratuvarı 1

İndüksiyon güç kaynağı kullanılarak, demir, kobalt, alüminyum, kalay, kurşun gibi elementler ergitilerek, bu metallerin alaşımları yapılabilmektedir.  Ergitme işlemleri atmosfere açık ortama yapıldığından titanyum ve magnezyum gibi metallerin alaşımlarının hazırlanması bu laboratuvar şartlarında oldukça güçtür.  İndüksiyon güç kaynağı kullanılarak sade karbonlu ve bazı alaşımlı çeliklerin tavlanması veya ısıtma sonrasında su verme işlemde yapılabilmektedir.  Metal ve alaşımların lehimle yöntemiyle kaynatılarak birleştirme işlemi de yapılabilen diğer uygulamalar arasındadır.