Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Metal Laboratuvarı 3

Bu laboratuvar içerisinde 1200°C’ye kadar çıkabilen kutu fırın sayesinde düşük ergime sıcaklığına sahip malzemeler ergitilebilmekte ayrıca çeliklerin ve alüminyum alaşımlarının ısıl işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca kutu borlama ve kutu karbürizasyon yöntemleri ile yüzey modifikasyonları gerçekleştirilebilmektedir.