Kimya Bölümü

Metal-Organik Malzemeler Biyosensör Laboratuvarı

Metal atomları ile köprü ligantların oluşturdukları bir, iki veya üç boyutlu koordinasyon polimerleri veya gözenekli metal-organik kafes yapıları,  kataliz, lüminesans, manyetizma, elektriksel iletkenlik ve gaz depolama gibi uygulama alanlarına sahiptir. Laboratuvarımızda bu uygulamalar için yeni tip metal-organik malzemelerin sentezi yapılmaktadır.