Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Metal Yüzeylerinin Modifikasyonu Laboratuvarı

Kaplama pürüzlülük ölçümü, elektro spark biriktirme ve mikro ark kaplama yapılmaktadır.