Çevre Mühendisliği Bölümü

Mikroalg Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Bu laboratuvarda mikroalg kaynaklı biyoyakıt ve biyoürün teknolojileri üzerine çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.