Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı

Laboratuvarımızda bakteriyel hemoglobinin (VitreoscillaHemoglobini) fonksiyonlarının aydınlatılması, bakteriyel hemoglobinin klonlandığı mikroorganizmaların üreme ve üretkenliğini arttırması, özellikle gıda işleme atıklarından biyoetanol üreminin arttırılmasında kullanımı ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.