Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı

Laboratuvarımızda bakteriyel hemoglobinin (Vitreoscilla Hemoglobini) fonksiyonlarının aydınlatılması, bakteriyel hemoglobinin klonlandığı mikroorganizmaların üreme ve üretkenliğini arttırması, özellikle gıda işleme atıklarından biyoetanol üreminin arttırılmasında kullanımı ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.