Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Mikrobiyal Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı

Araştırmalarımız yeni mikrobiyal metabolitlerin (birincil ve ikincil) bulunması ve bilinen yararlı biyoaktif metabolitlerin biyosentezlerinin metabolizma mühendisliği veya yolak spesifik represör/aktivatörlerin izolasyonu ile arttırılması üzerine yoğunlaşmıştır. Hücre içerisinde farklı metabolizmalarla ikincil metabolit biyosentezi arasındaki ilişkilerin aydınlatılmasına yönelik araştırmalar da sürdürülmektedir.