Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Genetik Laboratuvarı

Laboratuvarımızda mezofilik ve termofilik bakteriler tarafından üretilen ATP-bağımlı proteazlar ve bu enzimlerin klonlanması, saflaştırılması, biyokimyasal karakterizasyonu çalışmaları gerçekleşmektedir. Bunlardan farklı olarak L-asparaginaz gibi mikrobiyal orijinli enzimlerin kanser kemoterapisinde ilaç olarak kullanımı araştırılmaktadır.