Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Hematoloji Laboratuvarı

Lösemi ile ilişkili genlerin normal ve lösemik hematopoezdeki fonksiyonları, in vitro ve in vivo yöntemler kullanılarak araştırılmaktadır.