Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Onkoloji Laboratuvarı

Laboratuvardaki araştırmalar epitel-mezankim geçişini düzenleyen transkripsiyon faktörlerinin bu biyolojik süreçlerdeki rolü üzerine yoğunlaşmıştır. Kromatin immün-çöktürmesiyle bu proteinlerin bağlandığı gen-düzenleyici bölgeler saptanacak ve hedef moleküllerin hepatokarsinogenezdeki davranışları incelenecektir. Genomik ve proteomik yaklaşımlarla tanımlanan moleküller hepatoselüler karsinoma biyolojisi hakkındaki bilgilerimiz genişletecek ve yeni tanı ve tedavi hedeflerinin saptanmasına katkı sağlayacaktır.