Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler ve Temel Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Laboratuvarımızda; temel ve endüstriyel mikrobiyolojik çalışmalar, bakterilerde gen klonlanması ve gen mutasyonu gibi moleküler biyolojik yöntemler, farklı mikroskoplarda kullanılan immünositokimyasal, konvensiyonel ve tarafımızdan modifiye edilmiş boyama-işaretleme yöntemleri ile ultrastrüktürel canlı hücre ve doku çalışmaları yapılmaktadır.