Nanokataliz ve Temiz Enerji Teknolojileri Laboratuvarı

Laboratuvarımızda temiz yakıt uygulamaları için katalizör geliştirme (yakıt pilleri, biyokütle valorizasyonu, Fischer-Tropsch prosesi), nanoparçacık sentezi, yüzey kimyası çalışmaları, kemosensörler, elektron/enerji transferi çalışmaları yapılmaktadır.