Fizik Bölümü

Nanomanyetizma ve Spintronik Laboratuvarı

Manyetik yarıiletken incefilmler ve nanoteller, Manyetik nanoparçacıklar, manyetik sensörler, Nanoteknolojik uygulamalar için ince film kaplamaları, Nano-ölçekli manyetik malzemeler ve teknolojik uygulamaları, Yüzey analizi, Elektron mikroskopi ve spektroskopi, Manyetik Rezonans, Oksit bileşikleri, Heusler Alaşımları vb. çalışmalar yapmaktayız.