Obezite ve Diyabet Araştırma (OBEDİA) Laboratuvarı

Laboratuarımızdaki araştırmalar genel olarak obezite ve diyabetin moleküler mekanizmaları hakkındaki bilgilerimizin ilerletmesi üzerine yoğunlaşmıştır.  Bu açıdan ele alındığında çalışma konularımız; adiposit farklılaşmasının mekanizması, glikoz ve yağ sentezlerinin transkripsyonel düzenlenmeleri ve insülin sinyal iletisinin farklı fizyolojik durumlardaki kontrolünü içermektedir.