Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Obezite ve Diyabet Araştırma (OBEDİA) Laboratuvarı

Laboratuarımızdaki araştırmalar genel olarak obezite ve diyabetin moleküler mekanizmaları hakkındaki bilgilerimizin ilerletmesi üzerine yoğunlaşmıştır.  Bu açıdan ele alındığında çalışma konularımız; adiposit farklılaşmasının mekanizması, glikoz ve yağ sentezlerinin transkripsyonel düzenlenmeleri ve insülin sinyal iletisinin farklı fizyolojik durumlardaki kontrolünü içermektedir.