Fizik Bölümü

Optoelektronik Laboratuvarı

Optoelektronik Araştırma Laboratuvarları’nın kuruluş amacı, çeşitli yarıiletken tabanlı elektronik ve optoelektronik yapıların geniş bir sıcaklık aralığında optik ve elektronik karakterizasyonu, çeşitli dış alan etkileri altında yük taşınımı mekanizmalarının incelenmesi, yarı iletken yapılar içinde olabilecek yapısal kusurların belirlenmesi, optoelektronik yapıların tasarımı ve bu yapılara dayalı sensör geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.