Çevre Mühendisliği Bölümü

Organik Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, organik ve inorganik analizler yapılır.