Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü

Polimer Karakterizasyonu Laboratuvarı 1

Farklı uygulama alanları olan polimerler sentezlenmekte ve karakterize edilmektedir. Ayrıca değişik metotlar kullanılarak polimer ince filmleri hazırlanmaktadır.