Polimer Karakterizasyonu Laboratuvarı – II

Bu laboratuvarda, yüzey plazmon floresan spektroskopisi (SPR/SPFS) ile ince filmlerin karakterizasyonu yapılmaktadır.