Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Polimer Karakterizasyonu Laboratuvarı 2

Bu laboratuvarda, yüzey plazmon floresan spektroskopisi (SPR/SPFS) ile ince filmlerin karakterizasyonu yapılmaktadır.