Kimya Mühendisliği Bölümü

Proses ve Reaktör Tasarım laboratuvarı

Sonokimya, Mikrodalga kimyası ve Mikrodalga proseslerin tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Proses ve reaktör tasarımı pilot tesisinde proses kurulumu, işletilmesi, kontrolü ve optimizasyonu yapılmaktadır.