Fizik Bölümü

Sensör Karakterizasyon Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, Organik/ inorganik yarı iletken malzemelerin yüksek sıcaklık ve oda koşullarındaki elektriksel karakterizasyonları, yalıtkan malzemelerin dielektrik spektroskopisi metoduyla incelenmesi, bu malzemelerin yüzey iletkenliği ve bulk iletkenlik özelliklerinin incelenmesi gibi işlemler yapılmaktadır. Ayrıca OFET, OPV ve diyot karakterizasyonları da gerçekleştirilmektedir.