Fizik Bölümü

Nanosensörler ve Nanoaygıtlar Laboratuvarı

Metal, metal-oksit nanomalzeme esaslı yapıların üretimi yanı sıra polimer, ftalosiyanin ve geçiş metal kompleksi esaslı nano hetero yapı üretimleri de gerçekleştirilmektedir. Bu malzemelerin yapısal, elektrik ve optik karakterizasyonu, elektronik, gaz sensörü ve fotoiletkenlik özelliklerinin incelenmesi, aygıt üretimi ve entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.