Fizik Bölümü

Sensör Üretim Laboratuvarı

Bu laboratuvarda,farklı uygulama alanları için gaz algılama özellikleri incelenmek üzere; başta anodizasyon, hidrotermal, sol-gel, termal buharlaştırma ve magnetron saçtırma gibi farkı yöntemler kullanılarak metal oksit temelli malzemelerin nano yapılarda ve ince film olarak üretimleri gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte fitalosiyonin ve geçiş metal kompleksi esaslı nano-hetero yapıların üretimi de yapılmaktadır. Aygıt üretimi için sensör entegrasyon işlemleri yürütülmektedir.