Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Simülasyon ve Savunma Teknolojileri Laboratuvarı

Dağıtık simülasyon sistemlerini araştırmak ve bu alanda yeni teknikler geliştirmektir. Merkezdeki araştırmaların odak noktası teorik ve deneysel çalışmalardır. Laboratuvarda çalışılan spesifik konular dağıtık sistemlerde zaman yönetimi, nedensel düzen algoritmaları ve yüksek seviye mimarilerdir.