Kimya Bölümü

Spektroskopi Laboratuvarı

UV-Vis absorpsiyon, floresans/fosforesans emisyon ve lifetime analizleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır.