Çevre Mühendisliği Bölümü

SUMER İçme Suyu Laboratuvarı

Laboratuvarımızda içme suyu arıtımı ile ilgili laboratuvar ve pilot ölçekte çalışmalar yürütülmekte ve kromatografik ve spektrofotometrik analizler yapılmaktadır.