Fizik Bölümü

Temiz Oda Laboratuvarı

Temiz oda, havasındaki parçacık konsantrasyonunun, sıcaklık, nem ve basınç gibi diğer ilgili parametrelerin gerektiği şekilde kontrol edildiği alandır.