Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Temiz Oda ve İnce Film Sentez Laboratuvarı

Sol-gel tekniği ile toz sentezinin gerçekleştirilmesi ve ince film üretimi yapılmaktadır.