Kimya Bölümü

Tetrapirol Kimyası Laboratuvarı

Genellikle geçiş metalleriyle 4 azot atomu üzerinden koordinasyona giren ftalosiyanin, porfirin ve vic-dioksim gibi yeni ligandların tasarımı, sentezi ve yapı aydınlatılması ve bazı özellikleri incelenmektedir.