Kimya Bölümü

Tetrapirolik Moleküler ve Nano Malzemeler Laboratuvarı

Fotodinamik uygulamalar için ışığa duyarlı maddelerin tasarımı ve sentezi; Yüksek asimetrik sübstitüe ftalosiyaninlerin sentez yollarının geliştirilmesi; ve Tetrapirolik moleküler ve nano malzemelerin kimyası ve uygulamaları yapılmaktadır.