Çevre Mühendisliği Bölümü

Toprak Kirliliği ve Katı Atık Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, katı fazdaki kayaç, sediment, ve mineral gibi örneklerin öğütülmesi, parçalanması ve eluate geçirilmesi gibi analizlere hazırlama işlemleri yapılmaktadır.