Harita Mühendisliği Bölümü

Uzaktan Algılama ve CBS Laboratuvarı

Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZALCBS) Laboratuvarı konumsal teknoloji uygulamalarında ileri düzeyde destek sağlamakta ve araştırmacı ve öğrencilerin bir arada çalışmasına olanak sağlamaktadır.Coğrafi bilgi sistemleri, coğrafik verileri toplayan, depolayan, analiz eden ve sunan donanım ve yazılım destekli bir bilgi sistemidir. Uzaktan algılama, uydu üzerindeki platformlar aracılığıyla yeryüzü ile ilgili bilgilerin toplanmasını içeren bir bilim dalıdır. Birçok çalışmada uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin entegrasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu iki teknoloji kullanılarak küresel, bölgesel ve lokal ölçekte birçok çalışma gerçekleştirilebilmekte, planlamaya yönelik çıktılar üretilebilmektedir.