Fizik Bölümü

Yüzey Fiziği Laboratuvarı

Yüksek vakum şartlarında katı malzemelerin en üst vakum yüzeyinden 10 nm derinliğe kadar olan bölgenin elektronik, yapısal ve kimyasal karakterizasyon çalışmalarının yanı sıra yüzey ve ultra ince film geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Var olan alt yapı ve çalışma alanları kapsamında diğer Ar-Ge gruplarına araştırma desteği verilmesinin yanı sıra endüstriden gelen ‘teknoloji problemlerini “reverse engineering” taleplerine de cevap verilmeye çalışılmaktadır.