Harita Mühendisliği Bölümü


Coğrafi Veri Altyapısı ve Arazi Yönetimi Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


Coğrafi Veri Altyapısı ve Arazi Yönetimi Laboratuvarı


Arazi İdaresi ve Uygulamaları


Kent/Arazi Bilgi Sistemleri Uygulamaları


Coğrafi Veri Yönetimi ve Birlikte Çalışabilirlik


Veri Standardizasyonu ve Modelleme


Coğrafi/Konumsal Veri Altyapısı
Gerçekleştİrİlen Projeler


Akıllı Kentler için Büyük Coğrafi Veri Yönetimi ve Analizinde Birlikte Çalışabilirliğin Sağlanması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Taşınmaz Değerlemesi için Birlikte Çalışabilir Açık Veri Modeli ve Konumsal Analiz Araçlarının Geliştirilmesi GTÜ BAP Projesi 2016


Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Temaları ile Birlikte Çalışabilir Afet Risk Yönetimi Açık Veri Modeli ve Analiz Araçlarının Geliştirilmesi GTÜ BAP Projesi 2015
Cİhazlar / Yazılımlar


ArcGIS Yazılımı


NetCAD Yazılımı


QGIS Yazılımı
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU 0262 605 18 03

Flag Counter