Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GTU-AAUM)

Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
M-A-001 Spektrometre Analizi - OES (Demir içerikli metal malzeme kimyasal kompozisyon analizi) Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) 600 TL/Numune
M-A-002 Spektrometre Analizi (Alüminyum malzeme kimyasal kompozisyon analizi) Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) 600 TL/Numune
M-A-003 Spektrometre Analizi (Bakır malzeme kimyasal kompozisyon analizi) Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) 600 TL/Numune
M-A-004 Spektrometre Analizi (Magnezyum malzeme kimyasal kompozisyon analizi) Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) 600 TL/Numune
M-A-005 DSC Termal Analiz 1 Saat Differential Scanning Calorimetry (Netzsch 404 C Pegasus) 500 TL/Numune
M-A-006 Profilometre Analizi – (çizgisel, tek boyutlu) Yüzey Profilometresi (Veeco Dektak 8 Profilometer) 400 TL/Numune
M-A-007 Profilometre Analizi – (haritalama, 3 boyutlu) Yüzey Profilometresi (Veeco Dektak 8 Profilometer) 600 TL/Numune
M-A-008 Aşınma Analizi 1 Saat / 1 Adet Numune (Sürtünme katsayısı analizi) Aşınma Testi (CSM Instrument Tribometer) 700 TL/Numune
M-A-009 Aşınma Analizi(yağlı ortam) 1 Saat / 1 Adet Numune Aşınma Testi (CSM Instrument Tribometer) 800 TL/Numune
M-A-010 Aşınma Oranı (wear rate) Analizi Yüzey Profilometresi (Veeco Dektak 8 Profilometer) 400 TL/Numune
M-A-011 Mikrosertlik Analizi (HV) Sertlik Analizi Optik Mikroskop (Zeiss Imager M1m) ve Mikro Sertlik (Anton Paar MHT-10) Cihazı 400 TL/Numune
M-A-012 Mikroyapisal inceleme Optik Mikroskop (Zeiss Imager M1m) ve Mikro Sertlik (Anton Paar MHT-10) Cihazı 1000 TL/Numune
M-A-013 Kaplama Kalınlığı Ölçümü Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı (Fischer Dualscope MP40) 400 TL/Numune

 

BİYOMÜHENDİSLİK

Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
M-B-001 Terazi Balance SHIMADZU ATX224 75 TL/Saat
M-B-002 +2-+8°C Buzdolabı kullanımı Vestel Buzdolabı 50 TL/Gün
M-B-003 -20 °C Buzdolabı kullanımı Vestel Buzdolabı 75 TL/Gün
M-B-004 -80 °C Derin dondurucu kullanımı Ultrahigh freezer (-80°C), Ultf -80, Arctiko 200 TL/Gün
M-B-005 İnkübatör kullanımı Etüv Nüve 125 TL/Gün
M-B-006 Çalkalamalı inkübatör kullanımı Benchtop shaking incubator N-Biotek NB205-L 300 TL/Gün
M-B-007 pH metre kullanımı Portable Meat pH MeterHanna Instruments 50 TL/Numune
M-B-008 Santrifüj kullanımı (1.5 ml 15 ml 50 ml tüpler) Allegra X-30 Benchtop Centrifuge 125 TL/Saat
M-B-009 Saf su Milli-Q® Integral Water Purification System 75 TL/Litre
M-B-010 Deiyonize Saf Su Milli-Q® Integral Water Purification System 50 TL/Litre
M-B-011 Plate okuyucu (340, 450, 562, 630 nm) Kullanımı ELx808 Absorbance Microplate Reader – BioTek 1050 TL/Saat
M-B-012 Spektrofotometre kullanımı (280 – 990 nm arası) E-Poch 2 Absorbance Microplate Reader – BioTek 750 TL/Saat
M-B-013 Steril kabin kullanımı (Class 2) Biosafety Class II Cabin, Nb-604 Ws 90, N-Bıotek 250 TL/Saat
M-B-014 Ultranik homojenizasyon BANDELIN SONOPULS HD 2070 750 TL/Numune
M-B-015 Su banyosu Stuart Water Bath SWB6D 250 TL/Saat
M-B-016 Mikrodalga fırın Mikrodalga 3 TL/Dakika
M-B-017 Termal Döngü Cihazı Techne Prime Thermal Cyclers 300 TL/Numune
M-B-018 Sterilizasyon cihazı Dikey Autoclave NB-1045 500 TL/Çalıştırma
M-B-019 Biyoreaktör Kullanımı 3 Litre Applikon Marka 3L Microbial Bundle 5250 TL/Gün
M-B-020 Biyoreaktör Kullanımı 15 Litre Applikon Marka 15L Microbial Bundle 5000 TL/Gün
M-B-021 Prokaryotik İfade Sistemi Protein sentezleme Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-022 Ökaryotik İfade Sistemi Protein sentezleme Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-023 Sanger Metodu Gen dizileme Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-024 Yeni Nesil Dizileme Gen dizileme Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-025 İlgilenen proteinin belirlenmesi için ELISA çalışması 500 TL/Kit Başına
M-B-026 İstenilen Proteinin Tasarlanması ve Sentezi Plazmid Tasarımı ve Sentezi Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-027 İstenilen Miktarda Protein Saflaştırmak Protein Saflaştırma Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır.
M-B-028 Çalkalamalı İnkübatör Kullanımı(Soğutmalı) Nüve Soğutmalı İnkübatör ES120 100 TL/Gün

 

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
B-BFBBL-001 Süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi ölçümü - 1.200 TL/Numune
B-BFBBL-002 Glutatyon Redüktaz (GR) enzim aktivitesi ölçümü - 900 TL/Numune
B-BFBBL-003 Katalaz (CAT) enzim aktivitesi ölçümü - 900TL /Numune
B-BFBBL-004 Askorbat Peroksidaz (APX) enzim aktivitesi ölçümü - 900TL /Numune
B-BFBBL-005 Protein Miktar Tayini (Bradford Yöntemi) - 900TL /Numune
B-BFBBL-006 Vitamin C Analizi - 1200 TL /Numune
B-BFBBL-007 Troloks Eşdeğeri Antioksidan Kapasite (TEAC) Ölçümü - 600 TL /Numune
B-BFBBL-008 Lipid Peroksidasyonu (MDA) Ölçümü - 900 TL /Numune
B-BFBBL-009 Toplam Antosiyanin Analizi - 500 TL /Numune
B-BFBBL-010 Süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi ölçümü - 600 TL /Numune
B-BFBBL-011 Glutatyon Redüktaz (GR) enzim aktivitesi ölçümü - 450 TL /Numune
B-BFBBL-012 Katalaz (CAT) enzim aktivitesi ölçümü - 1500 TL /Numune
B-BFBBL-013 Askorbat Peroksidaz (APX) enzim aktivitesi ölçümü - 600 TL /Numune
B-BFBBL-014 Çözeltiden Nitrat Miktarı Ölçümü - 350 TL /Numune
B-BFBBL-015 Fenolik Miktarı Ölçümü - 1000 TL /Numune
B-BFBBL-016 Prolin Miktarı Ölçümü - 600 TL /Numune
B-BFBBL-017 Bağıl Elektrolit Sızıntısı (REL) - 350 TL /Numune

 

Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test Laboratuvarı


Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
B-SITTL-001 Mikrodalga ile Numune Hazırlama - 500 TL / Numune
B-SITTL-002 Makroelement Yaprak Analizi - 750 TL / Numune
B-SITTLL-003 ICP-OES Element Analizi - 1 element analizi - 500TL /Numune
B-SITTL-004 ICP-OES Element Analizi - 1 element sonrası her element başına - 250TL /Numune
B-SITTL-005 Protein Miktar Tayini (Bradford Yöntemi) - 900TL /Numune

 

Hesaplamalı Biyokimya Laboratuvarı


Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı (Gtü Personeli)
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı (Diğer Üniversiteler ve Kurum Dışı Özel Sektör)
B-HBL-001 Antimikrobiyal özellik tahmini (1-10 molekül: 10.000 tl / 11-20 molekül: 20.000 tl ) ( 1-10 molekül: 20.000 tl / 11-20 molekül: 60.000 tl)
B-HBL-002 Antibiyofilm özellik tahmini (1-10 molekül: 10.000 tl / 11-20 molekül: 30.000 tl ) (1-10 molekül: 20.000 tl / 11-20 molekül: 60.000 tl )
B-HBL-003 Sanal tarama ile belirli bir hedef protein yönelik aday ilaç molekülü keşfi (moleküler kenetlenme ile) ( 1-10 hedef: 30.000 tl / 11-20 hedef: 60.000 tl ) (1-10 hedef 60.000 tl / 11-20 hedef: 120.000 tl)
B-HBL-004 Sanal tarama ile belirli bir hedef protein yönelik aday ilaç molekülü keşfi (farmakofor modelli) (1-10 hedef: 45.000 tl / 11-20 hedef: 90.000 tl ) (1-10 hedef: 75.000 tl / 11-20 hedef: 150.000 tl )
B-HBL-005 Peptit tasarımı (1-10 peptit: 40.000 tl / 11-20 molekül: 80.000 tl ) (1-10 molekül: 80.000 tl / 11-20 molekül: 160.000 tl)
B-HBL-006 Hastalık yolaklarında yer alan protein komplekslerinin 3-B yapılarının aydınlatılması (1-10 protein x mutasyon: 40.000 tl / 11-20 protein x mutasyon: 80.000 tl ) (1-10 protein x mutasyon: 60.000 tl / 11-20 protein x mutasyon: 120.000 tl )
B-HBL-007 Mutasyonların protein yapısı üzerindeki etkilerinin aydınlatılması ( 1-10 hedef: 30.000 tl / 1-10 hedef: 30.000 tl ) (1-10 hedef 60.000 tl / 11-20 hedef: 120.000 tl)
B-HBL-008 In vitro sitotoksisite (MTT) Testi 1.500 TL / Numune 2.500 TL / Numune
B-HBL-009 Western Blot (1 hedef: 5.000 TL / 2 hedef: 7.500 TL / 3 hedef: 10.000 TL) (1 hedef: 5.000 TL / 2 hedef: 7.500 TL / 3 hedef: 10.000 TL)
B-HBL-010 Western Blot (1 hedef: 5.000 TL / 2 hedef: 7.500 TL / 3 hedef: 10.000 TL) (1 hedef: 5.000 TL / 2 hedef: 7.500 TL / 3 hedef: 10.000 TL)
B-HBL-011 Antimikrobiyal Test (MIC & Disc diffusion) 750 TL 1000 TL
B-HBL-012 Yara iyileşmesi (Sctrach Assay) 4000 TL 8000 TL
B-HBL-013 Biyolojik Analiz Danışma Ücretsiz 2500 TL
Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
B-HBL-014 Biyouyumluluk Analizi 10.000 TL

 

İn Vitro Test Analiz Laboratuvarı


Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı (Gtü Personeli / Diğer Üniversiteler / Kurum Dışı Özel Sektör
I-VTA-001 Mitokondri araştırma danışma - ( Gtü personeli: 100 TL/Diğer Üniversiteler: 750 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:1000 TL)
I-VTA-002 Proteomik araştırma danışma - ( Gtü personeli: 500 TL/Diğer Üniversiteler: 3750 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:5000 TL)
I-VTA-003 Kütle spektrometri analiz danışma - ( Gtü personeli: 500 TL/Diğer Üniversiteler: 3750 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:5000 TL)
I-VTA-004 Hücre kültürü - ( Gtü personeli: 2500 TL/Diğer Üniversiteler: 7500 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:10.000 TL)
I-VTA-005 İn vitro sitotoksisite test (MTS)(Not: IC50 ayrıca ücretlendirilir) - ( Gtü personeli: 1500 TL/Diğer Üniversiteler: 3750 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:5000 TL)
I-VTA-006 İn vitro ölüm yolak analizi - hücre apoptoz testi (Annexin V/PI) - ( Gtü personeli: 2500 TL/Diğer Üniversiteler: 6000 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:7500 TL)
I-VTA-007 Protein izolasyon ve miktar analizi (BCA) - ( Gtü personeli: 2500 TL/Diğer Üniversiteler: 7500 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:10.000 TL)
I-VTA-008 Protein analizi (SDS-PAGE) - ( Gtü personeli: 2500 TL/Diğer Üniversiteler: 7500 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:10.000 TL)
I-VTA-009 Protein analizi (İmmunoemdirim) - ( Gtü personeli: 5000 TL/Diğer Üniversiteler: 10.000 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:15.000 TL)
I-VTA-010 İmmünohistokimya ve immünofloresan testleri - ( Gtü personeli: 5000 TL/Diğer Üniversiteler: 10.000 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:15.000 TL)
I-VTA-011 İn vitro reaktif oksijen türleri testi hücresel oksidatif stres analizi (DCFDA) - ( Gtü personeli: 2500 TL/Diğer Üniversiteler: 6000 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:7500 TL)
I-VTA-012 Mitokondri dinamikleri ölçümü - yapı/fonksiyon testi - ( Gtü personeli: 5000 TL/Diğer Üniversiteler: 10.000 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:15.000 TL)
I-VTA-013 Mitokondri biyogenez ölçümü - hücre biyoenerji testi - ( Gtü personeli: 5000 TL/Diğer Üniversiteler: 10.000 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:15.000 TL)
I-VTA-014 Kütle spektrometri analizi için peptit örneği hazırlama - shotgun proteomics - ( Gtü personeli: 5000 TL/Diğer Üniversiteler: 10.000 TL/Kurum Dışı Özel Sektör:15.000 TL)
I-VTA-015 Çözünür protein miktarı (Lowry yöntemi ile) - 250 TL / Numune
I-VTA-016 Troloks Eşdeğeri Antioksidan Kapasite (TEAC) Ölçümü - 500 TL / Numune
I-VTA-017 DPPH Radikali ile Antioksidan Aktivite Tayini - 500 TL / Numune
I-VTA-018 Toplam fenolik madde tayini - 400 TL / Numune
I-VTA-019 Kjeldahl yöntemi ile toplam azot tayini - 750 TL / Numune
I-VTA-020 Agar kuyucuk difüzyon yöntemi ile antimikrobiyal aktivite - 8000 TL / Numune
I-VTA-021 Agar disk difüzyon yöntemi ile antimikrobiyal aktivite - 800 TL / Numune
I-VTA-022 Mikrobiyal proses optimizasyonu - Çalışma kapsamında belirlenir.
I-VTA-023 Mikroalgal proses optimizasyonu - Çalışma kapsamında belirlenir.
I-VTA-024 Liyofilizasyon - 800 TL/Numune

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

POLİMER İŞLEME LABORATUVARI
Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
M-M-001 Çift vidalı ekstrüderde numune karıştırma (saat) Ekstrüder 1500 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün)
M-M-002 UV yaşlandırma (24 saat) Hızlandırılmış Yaşlandırma Test Cihazı 1200 TL/Gün (Ölçüm raporlama süresi/1 gün)
M-M-003 Isıl yaşlandırma, 300 °C’ye kadar (24 saat) Etüv 750 TL/Gün (Ölçüm raporlama süresi/1 gün)
M-M-004 Öğütme (saat)(Tane boyutu elek altı 4 mm, 2 mm, 1 mm, 800 μm) Öğütücü 750 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün)
M-M-005 Öğütme (saat)(Tane boyutu elek altı 400 μm ve 100 μm) Öğütücü 1000 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün)
M-M-006 Plastiklerde su absorpsiyonunun belirlenmesi (1 numune) - 500 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün)

NOT: Enjeksiyon ve Ekstrüder için temizlik polimeri (PP veya PE) analizi talep eden kurum/kişi tarafından temin edilecektir.
NOT: Posta/Kargo giderleri analizi talep eden kuruma/kişiye aittir.
NOT : Analiz sonuçlarının rapor halinde istenmesi durumunda ayrıca ücretlendirme talep edilecektir.
NOT : Fiyatlara KDV dahil değildir.
* 5 saatten aşağı faturalandırma yapılmamaktadır.


PLASTİK ENJEKSİYON LABORATUVARI

Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
M-M-007 Enjeksiyonla standart test numunesi basımı (saat) (ISO 527, ISO 178, ISO 180) Plastik Enjeksiyon 1500 TL/Saat
M-M-008 Plastiklerde erime akış indeksi (MFI) (1 numunede en fazla 3 ölçüm) Eriyik Akış Test Cihazı 900 TL/Numune
M-M-009 Plastiklerde Izod darbe testi, çentiksiz (1 set = 5 numune) Darbe Test Cihazı 3000 TL/Numune
M-M-010 Plastiklerde Izod darbe testi, çentikli (1 set = 5 numune) Darbe Test Cihazı 3500 TL/Numune
M-M-011 Yüzey pürüzlülüğü (1 numune üzerinde en fazla 3 noktanın ölçümü) Profilometre 450 TL/Numune
M-M-012 Görüntü alımı, 63× büyütmeye kadar (1 numune) Optik Mikroskop 550 TL/Numune

NOT: Enjeksiyon için minimum çalışma saati 4 saattir.
NOT : Posta/Kargo giderleri analizi talep eden kuruma/kişiye aittir.
NOT : Analiz sonuçlarının rapor halinde istenmesi durumunda ayrıca ücretlendirme talep edilecektir.
NOT : Fiyatlara KDV dahil değildir.

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
M-C-001 pH Analizi (SM 4500) Mettler Toledo 300 TL /Numune
M-C-002 iletkenlik Analizi (2510 B) Mettler Toledo 300 TL /Numune
M-C-003 Toplam Organik Karbon Shımadzu 675 TL /Numune
M-C-004 Mikro Kirletici Analizleri Thermo GC-MS/MS – LC-MS/MS 1000 TL / Numune
M-C-005 Element Analizleri Ön İşlem (Her bir parametre için) ICP-OES 2500 TL/Numune
M-C-006 Element Analizleri Ön İşlemsiz (Her bir parametre için) AAS (Atomik Abs. Spek.) 1000 TL/Numune
M-C-007 Kalorifik Değer Tayini Kalorimetre 2500 TL/Numune
M-C-008 Elek Analizi (Kuru) Elek Seti 750 TL/Numune
M-C-009 Elek Analizi (Yaş) Elek Seti 1000 TL/Numune
M-C-010 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (SM 5220B ) Termoreaktör 1000 TL/Numune
M-C-011 Biyolojik Oksijen İhtiyacı (SM- 5210 B) İnkübatör 980 TL/Numune
M-C-012 Toplam Sertlik (SM-2320 B) Titrimetrik 800 TL /Numune
M-C-013 Alkalinite (SM- 2340 C) Titrimetrik 800 TL /Numune
M-C-014 Sülfat İnkübatör 500 TL /Numune
M-C-015 Askıda Katı Madde (SM 2540 D ) Vakum Filtrasyon Düzeneği 500 TL/Numune
M-C-016 Klorür Titremetrik 500 TL/Numune
M-C-017 XRF CİHAZI ANALİZİ - 2600 TL/Numune
M-C-018 Organik Asitler - 3000 TL/Numune
M-C-019 Şeker Analizleri - 3000 TL/Numune
M-C-020 İlaç etken madde analizi - 3500 TL/Numune
M-C-021 Uçucu yağ asitleri (VFA) - 3000 TL/Numune
M-C-022 Sera gazı analizleri (CO2, CH4, N2O) - 3800 TL/Numune
M-C-023 Hidrokarbon analizleri (parametre sayısına bağlı olarak değişir) - 3800 TL/Numune
M-C-024 Uçucu organik bileşikleri (VOC) - 5000 TL/Numune
M-C-025 Genel Tarama (raporlama dahil) - 5000 TL/Numune
M-C-026 Petrol Hidrokarbonları - 5000 TL/Numune
M-C-027 Anyonlar (F, Cl, NO2, NO3, PO4, SO4) (her bir parametre için) - 600 TL/Numune

 

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
M-MB-001 Kristaldeki atomların kimyasal bağları, faz analizi XRD- Işını kırınımı 800 TL/Numune
M-MB-002 Kuru ve sulu toz tane boyutunun ölçülmesi.(0,1µ-2000 µ) Tane boyut ölçüm cihazı 700 TL/Numune
M-MB-003 Zeta potansiyel ölçümü Zeta potansiyel & Nanosize cihazı 700 TL/Numune
M-MB-004 Nano-size ölçümü(6nm-6µ) 700 TL/Numune
M-MB-005 Nano boyutlarda yüzey topografisi Atomik Kuvvet Mikroskobu Atomik Kuvvet Mikroskobu 1200 TL/Numune
M-MB-006 Dijital termik analiz DTA-TG 700 TL/Numune
M-MB-007 Kütle değişimi, faz geçiş sıcaklıkları, cam geçiş sıcaklığı, kristalizasyon davranışları, faz diyagramları vb. Optik Dilatometre 700 TL/Numune
M-MB-008 Termal genleşme Dilatometre 700 TL/Numune
M-MB-009 Instron Çekme Mekanik Test Cihazı 400 TL/Numune
M-MB-010 Instron Basma 400 TL/Numune
M-MB-011 Instron Eğme 400 TL/Numune
M-MB-012 Mikrosertlik ölçümü- Vickers (Hv) Mikro-Sertlik Cihazı 500 TL/Numune
M-MB-013 50gr-30Kg
M-MB-014 Elastik modül ölçümü Elastik Modülüs Cihaz Elastik Modülüs Cihazı 400 TL/Numune
M-MB-015 Yoğunluk ölçümü Helyum Piknometresi 500 TL/Numune
M-MB-016 5X-10X-20X-50X-100X Büyütme Optik Mikroskop 100 TL/Numune
M-MB-017 Numuneleri 150-180C bakalite alma Bakalite Alma Cihazı 300 TL/Numune
M-MB-018 Metal numuneleri kaba dilimleme Kaba Kesme Cihazı 300 TL/Numune
M-MB-019 Numuneleri hassas kesme Hassas Kesici Cihazı 300 TL/Numune
M-MB-020 Numune zımparalama ve parlatma Zımpara-Parlatma Cihazı 500 TL/Numune
M-MB-021 Otomatik numune zımparalama ve parlatma Otomatik Zımpara-Parlatma Cihazı 100 TL/Numune
M-MB-022 Karakterizasyon Metalografik Karakterizasyon 700 TL/Numune
M-MB-023 Toz boyutunu küçültme Bilyalı Değirmende Öğütme 2000 TL/Gün
M-MB-024 Uygun Spindl ile Viskozite ölçünü Viskozite Testi (Brookfield DV-II) 300 TL/Numune
M-MB-025 Numunenin ne kadar su emdiği Su Emme Testi 500 TL/Numune
M-MB-026 Uygun eleklerle eleme Kuru Elek Analizi 700 TL/Numune
M-MB-027 250 C kadar kurutma Etüv Kullanımı 400 TL/Numune
M-MB-028 25 Ton Hidrolik Press Kullanımı 300 TL/Numune
M-MB-029 30mm çapında şeffaf soğuk kalıba alma Epofix Soğuk kalıba alma 250 TL/Numune
M-MB-030 1200 C e kadar Kutu Fırın 1500 TL/Gün
M-MB-031 1400 C e kadar 2000 TL/Gün
M-MB-032 1600 C e kadar 2500 TL/Gün
M-MB-033 Kaplama Dönel Kaplama Cihazı 250 TL/Saat
M-MB-034 Buharlaştırma Döner Buharlaştırıcı 250 TL/Saat
M-MB-035 UV Çapraz Bağlayıcı 250 TL/Saat
M-MB-036 Yüzey Kaplama Yüzey Plazmon 250 TL/Numune
M-MB-037 Karakterizasyon Osiloskop 700 TL/Numune
M-MB-038 Fonksiyon Jeneratörü 150 TL/Saat
M-MB-039 Karakterizasyon d33 Metre 150 TL/Saat
M-MB-040 Ferroelektrik Test İstasyonu 150 TL/Saat
M-MB-041 Yüksek Voltaj Amplifikatörü 150 TL/Saat
M-MB-042 NF Yüksek Hız Bipolar Yükseltici 150 TL/Saat
M-MB-043 LCR Hitester 150 TL/Saat
M-MB-044 İndüksiyon Isıtma/Ergitme Sistemi 4000 TL/Numune
M-MB-045 Tartım Hassas Terazi 100 TL/Numune
M-MB-046 Press 100 TL/Numune
M-MB-047 Karıştırma Mekanik Karıştırıcı 50 TL/Saat
M-MB-048 Karakterizasyon Mikrosertlik Cihazı 300 TL/Numune
M-MB-049 Karakterizasyon Optik Mikroskop 250 TL/Numune
M-MB-050 Temizlik/Homojen Karıştırma Ultrasonik Banyo 100 TL/Numune
M-MB-051 Numune zımparalama - 100 TL/Numune
M-MB-052 Öğütme Değirmen 1000 TL/Numune
M-MB-053 Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma Kutu Fırın (Protherm) 500 TL/Saat
M-MB-054 Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma Kutu Fırım (Magmatherm) 500 TL/Saat
M-MB-055 Kaplama Termo-Ark Kaplama Cihazı 4000 TL/Numune
M-MB-056 Kaplama Daldırmalı Kaplama 250 TL/Saat
M-MB-057 Temizlik/Homojen Karıştırma Ultrasonik Banyo 100 TL/Saat
M-MB-058 Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma Fırın 500 TL/Saat
M-MB-059 ETÜV 150 TL/Saat
M-MB-060 Kurutma Makinesi 100 TL/Saat
M-MB-061 Kaplama Döndürmeli Kaplama 250 TL/Saat
M-MB-062 Tartım Hassas Tartı 50 TL/Numune
M-MB-063 Karıştırma Manyetik Karıştırıcı 100 TL/Saat
M-MB-064 Karakterizasyon Viskozimetre 200 TL/Numune
M-MB-065 Etching UV Lamba 100 TL/10dk
M-MB-066 Çeker Ocak Kullanımı 150 TL/Gün
M-MB-067 Optik Karakterizaston Prism Coupler 500 TL/Numune
M-MB-068 Tüp Fırın 500 TL/Saat
M-MB-069 Karıştırıcı Ultrasonik Karıştırıcı/Kırıcı 150 TL/10 dk
M-MB-070 Soğuk İzostatik Pres 150 TL/Numune
M-MB-071 Elektrospark Alaşımlama Cihazı 50 TL/Numune
M-MB-072 Profilometre 50 TL/Numune
M-MB-073 Temizlik/Homojen Karıştırma Su Banyosu 100 TL/Saat
M-MB-074 Tartım Hassas Terazi 100 TL/Numune
M-MB-075 Öğütme Bilyalı Değirmen (200rpm) 500 TL/Gün
M-MB-076 Öğütme Bilyalı Değirmen (300rpm) 500 TL/Gün
M-MB-077 Tüp Fırın 500 TL/Saat
M-MB-078 PH Testi 100 TL/Numune
M-MB-079 FEG SEM incelemesi + EDS analizi 1200 TL/Numune
M-MB-080 FEG SEM İncelemesi 800 TL/Numune
M-MB-081 EDS Analizi 500 TL/Numune
M-MB-082 Altın kaplama (SEM görüntüleri için) 300 TL/Numune
M-MB-083 AFM Analizi 600 TL/Numune
M-MB-084 EDS Mapping 1200 TL/Numune
M-MB-085 Böbrek Taşı Analizi 400 TL/Numune
M-MB-086 Malvern Tane Boyutu Analizi(Mikron) 700 TL/Numune
M-MB-087 Mukavemet ölçümü - 500 TL/Numune
M-MB-088 Yüzey Sertlik ölçümü - 500 TL/Numune

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
M-I-001 İvme Ölçer Veri Alınması 30.000 TL/Gün
M-I-002 Sarsma Tablosu Sarsma ve analiz işlemi 60.000 TL/Gün

 

KİMYA BÖLÜMÜ


Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
T-K-001 Kütle Ölçümü(MALDI TOF MS) Kütle Spektrometresi 350 TL
T-K-002 UV-Vis Spektrum UV-görünür bölge Spektrum 100 TL/Adet
T-K-003 1 saat UV-vis kullanımı UV-görünür bölge Spektrum 600 TL
T-K-004 CD spektrumu Sirküler Dikroizm (CD) Spektrometresi 650 TL/Adet
T-K-005 Emisyon Floresans 300 TL/Adet
T-K-006 Eksitasyon Floresans 300 TL/Adet
T-K-007 Lifetime Floresans 400 TL/Adet
T-K-008 3D Emisyon Floresans 500 TL/Adet
T-K-009 Siglet oksijen ölçümü (1150nm-1350 nm arası) Zaman Çözümlemeli Floresans Spektroflorometresi 750 TL/Adet
T-K-010 FT-IR spektrumu FT-IR 300 TL/Adet
T-K-011 FT-IR spektrumu ve değerlendirirlmesi FT-IR 600 TL/Adet
T-K-012 TGA analizi: 10 °C/dak,tek çekim, 25-900 °C arasında analiz yapılmaktadır. Termal Analiz 750 TL/Adet
T-K-013 DSC analizi: 10 ºC/dak. -40 °C ile 400 °C arası ölçüm yapılmaktadır. Termal Analiz 600 TL/Adet
T-K-014 Ön inceleme X-ray difraksiyonu – Tek kristal 450 TL/Numune
T-K-015 Data toplama (oda sıcaklığı) X-ray difraksiyonu – Oda sıcaklığı 750 TL/Numune
T-K-016 Data toplama (düşük sıcaklık, sıvı azot ile) (0-6 saat) X-ray difraksiyonu – Düşük sıcaklık 950 TL/Numune
T-K-017 Data toplama (düşük sıcaklık, sıvı azot ile) (6-12 saat) X-ray difraksiyonu – Düşük sıcaklık 1200 TL/Numune
T-K-018 Data toplama (düşük sıcaklık, sıvı azot ile) (12-18 saat) X-ray difraksiyonu – Düşük sıcaklık 1400 TL/Numune
T-K-019 Data toplama (düşük sıcaklık, sıvı azot ile) (18-24 saat) X-ray difraksiyonu – Düşük sıcaklık 1650 TL/Numune
T-K-020 Yapı Çözümü (cif oluşturma) TEK KRİSTAL YAPI ÇÖZÜMLEME 2250 TL/Numune
T-K-021 Data toplama (oda sıcaklığı) + Yapı Çözümü - 3000 TL/Numune
T-K-022 Data toplama (sıvı azot) (0-6 saat) + Yapı Çözümü - 3200 TL/Numune
T-K-023 Data toplama (sıvı azot) (6-12 saat) + Yapı Çözümü - 3450 TL/Numune
T-K-024 Data toplama (sıvı azot) (12-18 saat) + Yapı Çözümü - 3650 TL/Numune
T-K-025 Data toplama (sıvı azot) (18-24 saat) + Yapı Çözümü - 3900 TL/Numune
T-K-026 Çekme Zwick/Roell Z005 225 TL
T-K-027 Polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz THF) - 1500 TL

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
T-K-M-001 Temas açısı ölçümü - 500 TL

FİZİK BÖLÜMÜ


Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
T-F-001 Oda sıcaklığı MOKE ölçümleri MOKE 250 TL/Saat
T-F-002 Oda sıcaklığı Transport ölçümleri MOKE 500 TL/Saat
T-F-003 Düşük Sıcaklık Transport Ölçümleri MOKE 1000 TL/Saat
T-F-010 Metal film kaplama (Ti, Al, Cu, W, V vb.) RF Magnetron Sputter 800 TL/Saat
T-F-011 Metal film kaplama, değerli metaller (Au, Pt vb.) RF Magnetron Sputter 1000 TL/Saat
T-F-012 Metal film kaplama (Özel mazlemeler extra ücretlendirilir) Thermal Evaporation System 1000 TL/Saat
T-F-013 Al2O3 ve ZnO Atomik layer deposition (ALD) 2000 TL/Saat
T-F-014 XPS UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem 6000 TL/Numune
T-F-015 AES UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem 6000 TL/Numune
T-F-016 UPS UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem 6000 TL/Numune
T-F-017 Vsm ile Mıknatıslanma Ölçümleri PPMS 9T VSM 2000 TL/Saat

NOT: RF Sputter cihaz şuan çalışmamaktadır fakat tamir olma ihtimali vardır.


MİMARLIK BÖLÜMÜ


Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
Mim-001 Doğal taşlar-Deney yöntemleri-Tek eksenli basınç dayanım tayini (1 adet hazır numune için) TS EN 1926 BETON TEST PRESİ* 400 TL/Numune
Mim-002 Doğal taşlar, Deney metotları, Atmosfer basıncında su emme tayini (1 set hazır numune için) TS EN 13755 BETON SU GEÇİRGENLİK CİHAZI 400 TL/Numune
Mim-003 Doğal taşlar, Deney metotları, Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini (1 set hazır numune için) TS EN 1936 600 TL/Numune
Mim-004 Taze Betonda Numune Alma (Her bir numune için) TS EN 12350-1 300 TL/Numune
Mim-005 Taze Betonda Numune Çökme (Slamp) Deneyi TS EN 12350-2 BETON SLAMP SETİ 300 TL/Numune
Mim-006 Deney Numunelerinin (küp ve silindir şekilli ) Basınç Dayanımı Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-3 BETON TEST PRESİ* 600 TL/Numune
Mim-007 Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-6 BETON TEST PRESİ* 600 TL/Numune
Mim-008 Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-5 BETON TEST PRESİ* 600 TL/Numune
Mim-009 Sertleşmiş Beton Yoğunluğu, Su emme ve Boşluk Oranı Tayini.TS EN 12390-7 ANALİTİK TERAZİ*, ETÜV, DİJİTAL KUMPAS 1000 TL/Numune
Mim-010 Tahribatsız Deneyler – Betonun Yerinde Basınç Dayanımı Tayini. Geri Sıçrama Değerinin Tayini (bir ölçme için 10 vuruş) TS EN 12504-2 BETON TEST ÇEKİCİ (Schmidt Çekici) 1000 TL/Numune
Mim-011 Basınç Altında Su İşleme Derinliğinin Tayini ve hesaplama yöntemi ile geçirgenlik katsayısı tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-8 BETON SU GEÇİRGENLİK CİHAZI 1000 TL/Numune
Mim-012 Boyut ve Görünüş. TS 2824 EN 1338 200 TL/Numune
Mim-013 Mukavemet tayini (Yarmada çekme dayanımı) TS 2824 EN 1338 BETON TEST PRESİ* 1000 TL/Numune
Mim-014 Mukavemet tayini (Eğilmede çekme dayanımı) TS 436 EN 1340 BETON TEST PRESİ* 1000 TL/Numune
Mim-015 Akma, Çekme Mukavemeti, kopma uzaması (Aynı çapa ait 3 adet demir donatı için)TS EN ISO 15630-1 DEMİR ÇEKME TEST CİHAZI* 1000 TL/Numune
Mim-016 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini Eleme Metodu (TS EN 933-1) TS EN ISO 15630-1 ELEK SALLAMA CİHAZI 1200 TL/Numune
Mim-017 Agrega Tane Yoğ. ve Su Emme Oranı Tayini (TS EN 1097-6) 325 TL/Numune
Mim-018 Agrega Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini – Yassılık Endeksi (TS EN 933-3) 325 TL/Numune
Mim-019 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1:Tane Şekli Tayini – Şekil İndisi (TS EN 933-4) 325 TL/Numune
Mim-020 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini (TS EN 1097-3) 325 TL/Numune
Mim-021 Karot Alınmış Numunelerin Basınç Dayanımı Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-3 (Teste Hazır Numuneler İçin) BETON TEST PRESİ 1200 TL/Numune
Mim-022 Karot Alınmış Numunelerin Basınç Dayanımı Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-3 (Teste Hazır Olmayan Numuneler İçin – Başlıklama ve Düzeltme İşlemleri) 1500 TL/Numune
Mim-023 Karot Alımı (Kapatma Malzemesi Dahil, İşçilik Hariç) 1200TL/Numune
Mim-024 Karot Alımı (Kapatma Malzemesi ve İşçilik Dahil) 1300 TL/Numune
Mim-025 Paspayı Sıyırma(1 Adet Yapı Elemanı İçin-Kapatma Malzemesi Dahil, İşçilik Hariç) 900 TL/Numune
Mim-026 Paspayı Sıyırma(1 Adet Yapı Elemanı İçin-Kapatma Malzemesi Dahil, İşçilik Dahil) 1000 TL/Numune
Mim-027 Röntgen Cihazı ile Donatı Tespiti (1 Adet Yapı Elemanı İçin) 600 TL/Numune
Mim-028 Tahribatsız Görüntüleme Yöntemiyle Donatıda Korozyon Tayini (1 Adet Yapı Elemanı İçin) 800 TL/Numune
Mim-029 Sertleşmiş Betonda Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Küre Tabi Tutulması (En fazla 20 adet numune) TS EN 12390-2 800 TL/Numune

İŞLETME BÖLÜMÜ/PSİKOTEKNİL LABORATUVARI


Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
Ölçüm Raporlama Süresi
i-i-001 PM38-Raven’in Standart Gelişim Matrisleri Zeka Testi Analitik zeka 225 TL 20 dakika
i-i-002 PMA-Raven’in İleri Gelişim Matrisleri Zeka Testi Analitik zeka 300 TL 40 dakika
i-i-003 MGM-Pire’nin Zeka Testi Analitik zeka ve Sayısal zeka 250 TL 25 dakika
i-i-004 KR34-Kouteynıkoff’un Nümerik Seriler Zeka Testi Nümerik zeka 250 TL 25 dakika
i-i-005 KR26-Kouteynıkoff’un Desen Tamamlama Serileri Zeka Testi Soyut zeka 300 TL 40 dakika
i-i-006 Mekanik Zeka Testi Mekanik zeka 225 TL 20 dakika
i-i-007 Soyut Kavrama Testi Soyut zeka 225 TL 20 dakika
i-i-008 Uzay İlişkileri Testi Uzaysal Zeka 225 TL 20 dakika
i-i-009 QMF-Başarı Motivasyonu Testi Motivasyon 200 TL 10-15 dakika
i-i-010 Cattell 16 PF Kişilik Envanteri Kişilik testi 325 TL 60 dakika
i-i-011 DT-Tepki Hızı ve Kalitesi Testi Basit ve karmaşık reaksiyon zamanı 300 TL 10 dakika; 20 dakika (farklı versiyonlar)
i-i-012 COG-Sürekli Dikkat ve Problem Çözme Testi Sürekli Dikkat ve Problem Çözme yeteneği 300 TL 10 dakika; 20 dakika (farklı versiyonlar)
i-i-013 FVW-Sürekli Görsel Fark Etme Becerisi Hafıza 300 TL 10 dakika; 20 dakika (farklı versiyonlar)
i-i-014 2 EL–İki El Koordinasyon Testi El-Göz Koordinasyonu 300 TL 10 dakika; 20 dakika (farklı versiyonlar)
i-i-015 MLS-Motor Performans Serisi/İnce Motor Becerileri Değerlendirme Testi El ve Parmak Becerisi 300 TL 10 dakika; 20 dakika (farklı versiyonlar)
i-i-016 B101-Bonnardel’in Küpleri/Somut zeka Testi Somut Zeka 300 TL 15 dakika
i-i-017 B19-İki El ve Gözün Koordinasyonu Testi El-Göz koordinasyonu 250 TL 7 dakika
i-i-018 BOS-Sunisoidal El ve Parmak becerisi Testi El ve Parmak becerisi 300 TL 7 dakika
i-i-019 BOS-Omega El Becerisi Testi El ve Parmak becerisi 300 TL 10 dakika; 20 dakika (Farklı Versiyonlar)
i-i-020 Kontrol Odağı Testi (içsel-dışsal) - 225 TL 20 dakika
i-i-021 Sözlü Düşünme - 225 TL 20 dakika
i-i-022 Sayı Kavrama - 225 TL 20 dakika
i-i-023 Analiz & Dikkat & İlişki Kurma Yetenekleri Beyaz Yaka için - 275 TL 30 dakika
i-i-024 Analiz & Dikkat & İlişki Kurma Yetenekleri Mavi Yaka için - 275 TL 30 dakika

NOT: İşletmeniz için tarafımızdan gerçekleştirilecek ve yukarıda detayları verilen projeye ilişkin fiyatlandırma bilgileri aşağıda yer almaktadır;


Test yapılacak kişi sayısı
Kağıt- Kalem testi
Cihazlı testler
100+ %10 iskonto %5 iskonto

Testler işyerinizde uygulanacaksa, cihazlı testlere ilave 25 TL alınacaktır. Buna ek olarak; uygulamayı yapacak personelin ulaşım ve gerekirse konaklama masrafları tarafınızca karşılanacaktır.

Fiyatlara KDV dahil değildir. Faturada yukarıda belirtilen fiyatlara %18 KDV eklenecektir.


 

NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ


Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
XRD İnce Film (1 Saat ‘e Kadar) Cam numune ölçümü yapılamamaktadır. 750 TL
XRD XRR (1 Saat'e Kadar) 750 TL
XRD Ek her saat için 750 TL
XRD XRR + Analiz (Yoğunluk,Kalınlık,Pürüzsüzlük-Global Fit) İşin mahiyetine göre belirlenir.
XPS Genel Tarama Enerji aralığı 1300 – 0 eV; Tarama adımı 1 eV 1000 TL/Numune
XPS Özel Tarama (1 Saat'e Kadar) Özel Tarama 1500 TL/Element
XPS Ek her saat için 1000 TL/Element
XPS Özel Tarama + Analiz (Casa XPS fitting) İşin mahiyetine göre belirlenir.(Detaylı tarama gerektirir.Labsise daha sonra eklenecektir. )
ESR Oda Sıcaklığı ESR/FMR/EPR Açısal Ölçüm(1 Saat ‘e Kadar) 1000 TL/Numune
ESR Oda Sıcaklığı ESR/FMR/EPR İnce Film Açısal Ölçüm JEOL - JES-FA300 1000 TL/Saat (Numune boyutları 10x5 mm'den büyük olmamalıdır. Süre belirlenmesi numuneye ve ölçüm parametrelerine bağlıdır. Öncesinde iletişime geçilip yaklaşık süre uzman tarafından belirlenmelidir.)
ESR Oda Sıcaklığı ESR/FMR/EPR Toz Numune Analizi JEOL - JES-FA300 500 TL/Numune
ESR Ek her saat için 400 TL
ESR Düşük Sıcaklık ESR/FMR/EPR Açısal Ölçüm (1 Saat ‘e Kadar) (Sıcaklığı sorunuz) 1500 TL/Numune
ESR Düşük Sıcaklık ESR/FMR/EPR İnce Film Açısal Ölçüm JEOL - JES-FA300 1500 TL/Saat (Numune boyutları 10x5 mm'den büyük olmamalıdır. Süre belirlenmesi numuneye, sıcaklığa ve ölçüm parametrelerine bağlıdır. Öncesinde iletişime geçilip yaklaşık süre uzman tarafından belirlenmelidir.)
ESR Düşük Sıcaklık ESR/FMR/EPR Toz Numune JEOL - JES-FA300 1000 TL/Saat (Sıcaklık parametresinin değişkenliğine göre süre belirlenmeli ve fiyatlandırılmalıdır.)
ESR Ek her saat için 1000 TL
Sıvı Azot Sıvı Azot Üretimi Litre Ücreti 50 TL / Litre
X-Işını X-Işını Kırınımı (İnce Film) Rigaku SmartLab 1000 TL / Saat (Numune kalınlığı 3 mm ile kısıtlıdır. Min 1, Max 6 saat.)
X-Işını X-ışını Yansıması Rigaku SmartLab 750 TL / Numune (Numune kalınlığı 3 mm ile kısıtlıdır.)
X-Işını (X-ışını Yansıtması ve Analizi) Rigaku SmartLab İşin mahiyetine göre belirlenir.(Numune kalınlığı 3 mm ile kısıtlıdır. Labsise daha sonra eklenecektir.)
X-Işını X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi(Genel Tarama) SPECS - PHOIBOS 150 1000 TL / Numune (Numune boyutları 1x1 cm'den büyük olmamalıdır.)
X-Işını X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (Detaylı Tarama) SPECS - PHOIBOS 150 1500 TL / Element (Numune boyutları 1x1 cm'den büyük olmamalıdır. Genel Tarama (XPS-01) gerektirir.)

 

GTÜ-MAR DENEY HAYVANLARI LABORATUVARI

Kod Numarası
Ölçüm Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
T-GM-001 BALB-C**(dişi,erkek, damızlık) 250 TL
T-GM-002 C57BL/6**(dişi,erkek, damızlık) 250 TL
T-GM-003 14 günlük gebe fare C57BL/6 500 TL
T-GM-004 18 günlük gebe fare BALB-C 500 TL
T-GM-005 Yavrulu anne(BALB-C/C57BL/6) 750 TL
T-GM-006 SCID 1500 TL
T-GM-007 Nude 1900 TL
T-GM-008 NOD-SCID gamma** 4500 TL
Kod Numarası
Hizmetler ve Uygulamalar
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
T-GM-011 Fare Günlük Bakım (Balbc-C57bL/6) 45 TL/Adet
T-GM-012 Nude SCID Günlük Bakım 60 TL/Adet
T-GM-013 Muayene/Genel Sağlık Profili 60 TL/Adet
T-GM-014 Enjeksiyon(Teknik destek şeklinde) 60 TL/Adet
T-GM-015 Kan Alma (Teknik destek şeklinde) 60 TL/Adet
T-GM-016 Gavaj Uygulama (Teknik destek şeklinde) 60 TL/Adet
T-GM-017 Vajinal Smear (Teknik destek şeklinde) 60 TL/Adet
T-GM-018 Ötenazi (Teknik destek şeklinde) 60 TL/Adet
T-GM-019 Anestezi (Enjektabl) 60 TL/Adet
T-GM-020 Anestezi (İnhalasyon) 60 TL/Adet
T-GM-021 İn-vivo Görüntüleme 2250 TL/Adet
T-GM-022 Tümor Oluşturma (özel hükümler 6. madde kapsamında fiyatlandırılır) Hizmet alımı şeklinde fiyatlandırılıcaktır.
T-GM-023 Diğer Model oluşturma (özel hükümler 6. madde kapsamında fiyatlandırılır) Hizmet alımı şeklinde fiyatlandırılıcaktır.

* Ketamin/Rompun kokteyl aneztezi tek sefer yapılacak aneztezi için geçerlidir.

* İnhalasyon aneztezi için 10 dk için geçerlidir.

** Belirtilen ücretler satış bedeli olmayıp, hayvanların bakım, beslenme ve barındırılma hizmetlerine karşılık talep edilen ücretlerdir
ÖZEL HÜKÜMLER

1- Diyabet ve obezite modelleri gibi özel modellerde hayvan bakım ucretleri %50 artış göstermektedir.
2- Mesai saatleri dışında verilmesi gerekli teknik destek için personel ile planlama yapmak gereklidir.
3- Tek tek barındırılması gereken hayvan modellerinde kafes sayısı ve deney dizaynı, Laboratuvarın doluluk oranına göre düzenleneceği için yüksek miktarda kafes gerektiren projeler için bakım ücreti %50 oranında artış göstermektedir. Özel durum için MAR Yönetim Kurulu izmi çıktıktan sonra planlama yapılabilir.
4- Çalışma başlangıç tarihi tüm prosedürlerin tamalandığını belirten dosyanın MAR Yönetim Kurulu tarafından onaylanması sonrası Laboratuvar sorumlusu tarafından belirlenebilir.
5-Araştırmacının beyan ettiği zaman diliminde başlamayan çalışmalar için ayrılan hayvanlar 3 haftalık bekleme süresinin ardından takvimden düşürülür. Yeni ve çalışma protokolü için üretilecek hayvanlar için yeniden bütçelendirme yapılması gerekmektedir.
6-Endüstriyel projeler kapsamında (AR-GE, özel sektör vs.) projeler TTO üzerinden projelendirilerek, iş paketi kapsamında detaylı fiyatlandırma yapılması gerektiğinden deney dizaynı için zsoyersarica@gtu.edu.tr mail adresi üzerinden iletişime geçilmesi rica olunur.
7-Dışarıdan getirilecek hayvanlar yasal karantina süresi tamamlandıktan ve veteriner hekim onayı alındıktan sonra çalışma programına dahil edilebilirler.


 

GTÜ-MAR KİMYA BÖLÜMÜ LABORATUVARI

GENEL ÇÜZÜCÜLER (Kloroform, Tetramatil silan, Döteryumoksit)

Kod Numarası
Yapılacak Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
T-GM-023 1H (NMR) Bruker Ascend 500MHz 450 TL/Numune
T-GM-024 1H ve D2O exc. NMR Bruker Ascend 500MHz 900 TL/Numune
T-GM-025 13C (0-2 saat) (NMR) Bruker Ascend 500MHz 500 TL/Numune
T-GM-026 13C (2-4 saat ) (NMR) Bruker Ascend 500MHz 850 TL/Numune
T-GM-027 13C (4-6 saat ) (NMR) Bruker Ascend 500MHz 1250 TL/Numune
T-GM-028 13C (Hafta sonu) (NMR) Bruker Ascend 500MHz 2500 TL/Numune
T-GM-029 APT (NMR) Bruker Ascend 500MHz 1000 TL/Numune
T-GM-030 DEPT (NMR) Bruker Ascend 500MHz 1000 TL/Numune
T-GM-031 2D-COSY, HETCOR, HMBC, HSQC vb.) (0-2 saat) (NMR) Bruker Ascend 500MHz 1000 TL/Numune
T-GM-032 31P (proton ile eşleşmemiş analiz) (NMR) Bruker Ascend 500MHz 600 TL/Numune
T-GM-033 31P (proton ile eşleşmiş analiz) (NMR) Bruker Ascend 500MHz 600 TL/Numune
T-GM-034 19F (proton ile eşleşmemiş analiz) (NMR) Bruker Ascend 500MHz 600 TL/Numune
T-GM-035 19F (proton ile eşleşmiş analiz) (NMR) Bruker Ascend 500MHz 600 TL/Numune
T-GM-036 Sıcaklık Deneyleri (NMR) Bruker Ascend 500MHz 250 TL/Numune
T-GM-037 15N (Numune miktarı %90 olmalı) (NMR) Bruker Ascend 500MHz 250 TL/Numune
T-GM-038 1H – 15N (NMR) Bruker Ascend 500MHz 450 TL/Numune
T-GM-039 SİLİSYUM (NMR) Bruker Ascend 500MHz 400 TL/Numune
T-GM-040 BOR (NMR) Bruker Ascend 500MHz 400 TL/Numune

ÖZEL ÇÖZÜCÜLER İLE NMR ANALİZLERİ

Numune/ Ek Ücret
THF 1800 TL/Numune
ASETON 180 TL/Numune
DMF 1800 TL/Numune
METANOL 1000 TL/Numune
DİKLOROMETAN 800 TL/Numune
TOLUEN 400 TL/Numune
DİMETİL SÜLFOKSİT 40 TL/Numune

 

GTÜ-MAR / BİTKİSEL VE BAKTERİYEL METABOLİT ÜRETİM LABORATUVARI

Kod Numarası
Ölçüm Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
T-GM-041 Bitkilerde hücre süspansiyon kültürlerinde üretim Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-042 Saçak kök kültürlerinde üretim Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-043 Bakteri hücrelerinde üretim Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-044 Elisitör kullanılarak değerli metabolit üretimi Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-045 Abiyotik stres koşulları kullanılarak metabolit üretimi Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-046 Metabolizma mühendisliği ile metabolit üretimi Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-047 Spektrofotometrik ve HPLC ile metabolit analizi Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-048 Ko-kültür (birlikte kültüre alma) yöntemiyle metabolit üretimi Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-049 Toplam bakteri sayımı 900TL/Adet
T-GM-050 Koliform 900TL/Adet
T-GM-051 Mikroorganizma İzolasyonu Toprak (1 gr’lık tek örnek için) 2500 TL/Adet
T-GM-052 Mikroorganizma İzolasyonu Bitkilerden (1 adet örnek için) 2500 TL/Adet
T-GM-053 Mikroorganizma İzolasyonu Tuzlu ve tatlı su kaynaklarından(1 adet örnek için) 3000 TL/Adet
T-GM-054 Mikroorganizma İzolasyonu Ekstrem koşullardan (1 adet örnek için) Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-055 İzolatların saflaştırılması Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-056 Genus seviyesinde biyokimyasal karakterizasyonu Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-057 DNA izolasyonu 1000 TL/Adet
T-GM-058 16S rDNA ile tanımlama ve biyoinformatik analizi 6250 TL/Adet
T-GM-059 Bitkisel dokudan izolasyon 1000 TL/Adet
T-GM-060 Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu 1000 TL / Adet
T-GM-061 DNA Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme 1000 TL / Adet
T-GM-062 2µl örnek ile DNA miktar tayini 250TL/Adet
T-GM-063 Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu 1000 TL / Adet
T-GM-064 Bitkisel dokudan RNA izolasyonu (1 örnek için) 450 TL / Adet
T-GM-065 Mikroorganizmadan RNA izolasyonu(1 örnek için) 450 TL / Adet
T-GM-066 RNA agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme 500 TL / Adet
T-GM-067 2µl örnek ile RNA miktar tayini 1 örnek için 250 TL / Adet
T-GM-068 Doku veya hücreden RNA izolasyonu (1-5 örnek) 1 örnek için 350 TL / Adet
T-GM-069 Doku veya hücreden RNA izolasyonu (6-20 örnek) 1 örnek için 630 TL / Adet
T-GM-070 Doku veya hücreden RNA izolasyonu (>20 örnek) 1 örnek için 600 TL / Adet
T-GM-071 cDNA sentezi (1-5 örnek) 1 örnek için 2000 TL / Adet
T-GM-072 cDNA sentezi (6-20 örnek) 1 örnek için 1750 TL / Adet
T-GM-073 cDNA sentezi (>20 örnek) 1 örnek için 1500 TL / Adet
T-GM-074 Gen aktarımı 1.250 TL/Adet Fiyat koşullara göre değişir.
T-GM-075 Saçak kök kültürlerinin oluşturulması Fiyat koşullara göre değişir.
T-GM-076 Kimyasal transformasyon Fiyat koşullara göre değişir.
T-GM-077 ISSR Fiyat koşullara göre değişir.
T-GM-078 SSR Fiyat koşullara göre değişir.
T-GM-079 DNA barkodlama Fiyat koşullara göre değişir.
T-GM-080 Bitkilerde CRISPR Fiyat koşullara göre değişir.

 

GTÜ-MAR / PROTEOMİKS LABORATUVARI

Kod Numarası
Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
T-GM-081 Standart Full Proteom Analizi (Tripsin kesimi, C18 CleanUp dahil) Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) KURUM İÇİ 4.500TL/Adet - KURUM DIŞI 9.000TL/Adet
T-GM-082 Protein tayin miktari(Label free) (Tripsin kesimi, C18 CleanUp dahil) Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) KURUM İÇİ 4.500TL/Adet - KURUM DIŞI 9.000TL/Adet
T-GM-083 IP (İmmünopresipitasyon )/BioID Temelli İnteraktom Analizi (Full Kesim/Kısmi kesim seçenekleriyle) Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) KURUM İÇİ 5000TL/Adet kısmi - 10.000TL/kısmi - KURUM DIŞI 5500TL/adet full - 10.500TL/full
T-GM-084 Post-Translasyonel Modifikasyon (PTM) Analizi (CID, HCD ve ETD seçenekleriyle) Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) KURUM İÇİ - KURUM DIŞI 5.000TL/Adet - 10.000TL/Adet - 6.000TL/ETD - 15.000TL/ETD
T-GM-085 Ekstra Pre-process (Saflaştırma,zenginleştirme ve konsantrasyon tayini gibi) Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) Birim ile iletişime geçiniz.
T-GM-086 İleri Veri Analizi (Gen Anotasyonu, Yolak Analizi, Şematik Gösterim, Sequest’te ek veritabanlarında gelişmiş analizler(msAmanda, ApQuant vb)) Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) Birim ile iletişime geçiniz.
T-GM-087 Fekal koliform Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) 1.000 TL/Adet
T-GM-088 Escherichia coli Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) 1.000 TL/Adet
T-GM-089 Enterobacteriace Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) 1.000 TL/Adet
T-GM-090 Enterokok Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) 1.000 TL/Adet
T-GM-091 Staphylococcus aureus Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) 1.000 TL/Adet
T-GM-092 Bacillus cereus Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) 1.000 TL/Adet
T-GM-093 Pseudomonas aureginosa Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) 1.000 TL/Adet
T-GM-094 Maya-Küf Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) 1.000 TL/Adet
T-GM-095 Su örneklerinde membran filtrasyon tekniği ile sayım yöntemi (E-coli, Enterokok,koliform, P.aureginosa ..) çalışmanın içeriğine göre farklı bakteriler için de çalışılır. Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
T-GM-096 Membran filtrasyon tekniği ile suda toplam bakteri Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) 1.000 TL/Adet
T-GM-097 Membran filtrsyon tekniği ile suda koliform bakteri Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) 1000 TL/Adet
T-GM-098 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 8739, Candida albicans ATCC 10231,Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 türlerine karşı koruyucu etkinliğin takibi Nano-HPLC/ LC-MS/MS Orbitrap ELITE (Thermo) Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

 

GTÜ-MAR/Atomin Katman Depozisyon Laboratuvarı

Kod Numarası
Ölçüm Adı
Cihaz Adı
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı
T-GM-099 Altlık (cam, Si, kuartz, vb. gibi) talep edenden sağlanmak üzere ZnO ve Al2O3 tek katmanlı yapıların üretimi için saatlik OkyayTech 1000 TL/Numune

Flag Counter