Bilgisayar Mühendisliği Bölümü


Ağ ve Bilgi Güvenliği Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM VE UYGULAMA DESTEĞİ


BULUT BİLİŞİMDE GÜVENLİK ARAŞTIRMALARI


SOSYAL AĞLARDA GÜVENLİK ARAŞTIRMALARI


SAYISAL İMZA UYGULAMA VE ARAŞTIRMALARI

KÖTÜCÜL KOD TESPİT ARAŞTIRMALARI
Gerçekleştİrİlen Projeler


Uluslararası Standartlara ve Uygun Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminin İnşaası ve GYTE İçin Bir Vaka Çalışması GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Hiyerarşik Yetkilendirme Modeli Kullanılarak Elektronik İmza Tasarımı ve Modelin Akıllı Kart Sistemleri Üzerinde Uygulaması TUBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. İbrahim SOĞUKPINAR 0262 605 22 11

Flag Counter