Kimya Bölümü


Amfifilik Heterosiklik Bileşikler Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


YAPI SENTEZİ


TERMOSENSİTİF ÖLÇÜMLERİ


MOLEKÜL TANIMLAMA


STEREOKİMYASAL ANALİZ
Gerçekleştİrİlen Projeler


Hidrofobik ve Hidrofilik Gruplar İçeren Siklofosfazenlerin Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Amino Asit Bağlı Siklofosfazenlerin Sentezi ve Hidrolitik Bozunmalarının İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Bazı Rotaksan Komplekslerinin Sentezi ve Yapı İncelemeleri TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Termosensitif Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Farklı İki Kiral Merkez İçeren Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Streojenik Özelliklerinin İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Bazı Fosfazen Türevlerinin 4-(Fenilazo) Anilin ile Reaksiyonlarının İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Aylin USLU


0262 605 30 09

Flag Counter