Kimya Bölümü


Anorganik Malzemeler Sentez ve Araştırma Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


SPEKTROSKOPİK ÖLÇÜMLER UV-Vis, floresans, Lifetime, Kuantum Verimi, Singlet Oksijen Verimi vb.


ELEKTROKİMYASAL ÖLÇÜMLER


TERMAL ANALİZLER


KİMYASAL SENSÖR, OLED VE BENZERİ UYGULAMALAR İÇİN YENİ ANORGANİK MALZEMELERİN SENTEZİ
Gerçekleştirilen Projeler


Dendrimerik Konjuge Piren Türevi Fosfazenlerin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Karboksilik Asit Fonksiyonel Çok Katmanlı Karbon Nanotüp/ poli[{4-piridinoksi}{2-(2-metoksietoksi)ethanoksi}]fosfazen Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Özelliklerinin Belirlenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Boradiazaindasen Türevi Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Çok Katmanlı Karbon Nanotüp/Polifosfazen Nanokompozitinin Hazırlanması ve Özelliklerinin Belirlenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Serkan YEŞİLOT 0262 605 30 14

Flag Counter