Kimya Bölümü


Anorganik Polimer Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


İLETKENLİK, UV, CV ÖLÇÜMLERİ


POLİMER SENTEZİ
Gerçekleştirilen Projeler


Politiyofen, Polipirol ve Polianilin Aşılanmış Polifosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Yüzey ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi COST Projesi


Boya Duyarlılaştırılmış Fotovoltaik Hücreler için Kararlı Azot-Oksit Radikalleri İçeren Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Redoks Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Fosfazen Esaslı Nemsiz Polimer Elektrolit Membranların Sentezi, Karakterizasyonu Ve Yakıt Hücresi Uygulamaları TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Yeni Nemsiz Polimer Elektrolit Membranların Sentezi, Karakterizasyonu ve Özelliklerinin İncelenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr.Ferda HACIVELİOĞLU 0262 605 30 93

Flag Counter