Çevre Mühendisliği Bölümü


Atık ve Atıksu Teknolojileri Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOI) TAYİNİ


ALKALİNİTE ÖLÇÜMLERİ


ASKIDA KATI MADDE (AKM) TAYİNİ


PH ÖLÇÜMLERİ


İLETKENLİK ÖLÇÜMLERİ


BİYOLOJİK METAN POTANSİYELİ TAYİNİ (BMP)


ORP ÖLÇÜMLERİ

Gerçekleştirilen Projeler


Geri Devirli Atık Biyoreaktöründe Geotekstil Tabakasının Sızıntı Suyu Kalitesine Etkisi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Evsel Atık ve Arıtma Çamurlarının Beraber Depolandığı Geri Devirli Biyoreaktörde Geotekstil Tabakasının Sızıntı Suyu Kalitesine Etkisi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


IBC Atık Sularının Tek, Kombine ve Hibrit Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


İlaç Etken Maddelerinin 3 Farklı Elektrokimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Arıtılması ve Giderim Verimlerinin Karşılaştırılması GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cihazlar / Yazılımlar


Hassas terazi (Radwag)


Etüv (Binder)


Inkübatör (Nüve)


Çalkalamalı su banyosu (Nüve)


Soğutmalı su banyosu (Nüve)


Multiparametreler (Mettler Toledo)


Manyetik karıştırıcılar (DAIHAN)
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. Serdar KARA 0262 605 31 71 Doç.Dr. Abdurrahman AKYOL 0262 605 31 75

Flag Counter