Fizik Bölümü


Atomik Katman Biriktirme Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


ZNO, AL2O3 VE V2O5 TEK KATMANLI YAPILARIN BÜYÜTÜLMESİ
Gerçekleştİrİlen Projeler
Cİhazlar / Yazılımlar

OKYAY TECH atomic layer deposition system, ALD T8
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK


0262 605 13 06

Flag Counter