Malzeme Mühendisliği Bölümü


Aygıt Tasarım, Benzetim ve Üretim Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


ELEKTROSERAMİK MALZEMELERİN T, F GİBİ PARAMETRELERE GÖRE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


ELEKTROSERAMİK MALZEMELERİN PİEZOELEKTRİK VE FERROELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


ATILA (SEA) PROGRAMI İLE AYGIT TASARIMI, MODELLEMESİ VE SİMÜLASYONU


AYGIT PROTOTİP ÜRETİMİ VE PERFORMANS TESTLERİ
Gerçekleştİrİlen Projeler


Düşük Sıcaklıkta Sinterlenen Piezoelektrik Seramiklerden İçi Boş Fiberlerin Üretimi, Aygıtların Tasarlanması ve Uygulamaları TÜBİTAK Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) Programı Projesi


Adaptif Optik Sistemler İçin Piezo Uyarıcı (Aktüatör) Geliştirilmesi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)


Yüksek Performansa Sahip Yeni Ferroelektrik Malzemelerin Üretimi, Karakterizasyonu DPT İleri Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


LCR Hitester Hioki 3532-50


NF High Speed Bipolar Amplifer HSA 4052 (2 adet )


Yüksek Voltaj Amplifikatörü TREK 10/10B-HS


Ferroelektrik Test istasyonu


D33 metre (Sinocera YE2730A d33 meter


Fonksiyon Jeneratörü (Agilent 33250 A)


Osiloskop (Agilent Technologies DSO-X 2024A)
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. 0262 605

Flag Counter