Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Bakteriyoloji Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


BAKTERİLERİN DOĞAL ORTAMLARINDAN İZOLE EDİLMESİ VE SAF KÜLTÜR STOKLARI HALİNDE MUHAFAZASI


BİYOKİMYASAL TESTLER
Gerçekleştİrİlen Projeler


Marmara Denizi İzmit Körfezi Kıyı Şeridindeki Biyolojik Çeşitlilik Üzerine Araştırmalar GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Marmara Denizi İzmit Körfezi Bakteriyoplanktonları Üzerine Araştırmalar GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Marmara Denizi İzmit Körfezi Bakteriyoplanktonlarının Biyokimyasal, Mikrobiyolojik ve Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Sınıflandırılması GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Marmara Denizi İzmit Körfezi Bakteriyoplanktonlarının Fenotipik Özelliklerinin Saptanması ve Saf Kültür Stoklarının Korunması Üzerine Araştırmalar GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Sarı Pigmentli Deniz Bakterilerinin Biyokimyasal Karakteristikleri Üzerine Araştırmalar GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Marmara Denizi İzmit Körfezinden PUFA (Doymamış Yağ Asit) Üreten Bakteriyoplanktonların Taranması ve Tanımlanması GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Fermente yeşil ve siyah zeytinlerden probiyotik potansiyeli olan Laktik Asit Bakteri (LAB) türlerinin izolasyonu, karakterizasyonu ve seleksiyonu GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Marmara Denizi İzmit Körfezi’nden biyoluminesant Bakteriyoplanktonların Taranması ve Tanımlanması GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Dr.Öğr.Üyesi Sonay ÖZKAN 0262 605 25 15

Flag Counter