Kimya Mühendisliği Bölümü


Batarya Araştırma Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


ELEKTROT MALZEMESİ ÜRETİMİ


BATARYA PERFORMANS TESTLERİ
Gerçekleştİrİlen Projeler


Lityum Sülfür Batarya Performansının Geliştirilmesi: Çözünmüş Polisülfit Bileşikleri ve Koruyucu Tabaka İçeren Lityum Metalinin Redoks Akışlı Bataryalarda Kullanılması TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi


İnce Film Elektrolit ile Nano Kompozit Elektrot İçeren Şarj Edilebilir Lityum İyon Pili Geliştirilmesi TÜBİTAK – TEYDEB Öncelikli Alanlar Projesi


New Insights Into Li S Batteries The Use of Catholytes TÜBİTAK


Sulu Elektrolit İçeren Taşınmaz Na iyon Polysulfide Bataryaların Geliştirilmesi TÜBİTAK


Çevreye Duyarlı Sulu Elektrolit Bataryaların Geliştirilmesi Hidrotermal Karbon ve Na Temelli Elektrot Malzemelerinin Kullanılması TÜBİTAK


Polifosfazen Temelli Katot Malzemelerinin Hazırlanması ve Şarj Edileblir Bataryalarda Kullanılabilirlik Potansiyellerinin Araştırılması (COST projesi) TÜBİTAK


Pirolize Bakteriyel Selüloz / Nanopartikül Kompozitlerinin Lityum İyon Pillerinde Elektrot Malzemeler Olarak Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması TÜBİTAK


Yeni Nesil Bataryalar İçin Anot Malzemesi Geliştirilmesi GTÜ-BAP


Hidrotermal Karbonizasyon (HTC) Yöntemi İle Elde Edilen Malzemelerin Anot Elektrot Olarak Lityum İyon Bataryalarda Kullanılması GTÜ-BAP


Uzun Ömürlü Alkali-İyon Piller İçin Karbon Nanofiber/Metal Nanoparçacık Hibrit Anot Malzemelerinin Geliştirilmesi GTÜ-BAP
Cİhazlar / Yazılımlar


pH metre (VWR/ pH 1000 L)


Hidro/Solvotermal Karbonizasyon (Parr 4848)


Şerit Döküm Cihazı (MTI)


Mikrodalga Fırın (Anton Paar Monowave 300)


Atmosfer Ayarlı Tüp Fırın (Nabertherm)


Atmosfer Ayarlı Tüp Fırın (Vecstar)


Kül fırın (Nabertherm)


Kül fırın (Vecstar)


Değirmen (MM 400 Retsch Miller)


Potensiyostat (Neware)


Potensiyostat (Bio-Logic)


Eldivenli Kabin (Innovative Technology – Inert Lab 4 GB)


Tüp Fırın (Vecstar VCTF6)


Reaktör Sistemi (Parr 4561)


Vakumlu Etüv (WiseVen Daihan WOV 30)


Etüv ( WiseVen DAihan WON 105)


Pompa (Vakumlu Etüv) (Vacuubrand)


Pompa (Eldivenli Kabin) (Edwards)


Batarya Test Cihazı (Neware)


Düğme Hücre Kesme Aparatı (MTI MSK- T10)


Düğme Hücre Kapatma Aparatı ( MTI MSK-110)


Tape Casting Cihazı ( MTI MSK-AFA-III)


Satrifüj (Hettich EBA20)


Manyetik Karıştırıcı (IKA C-MAG HS7)


Manyetik Karıştırıcı (IKA RCT Basic)


Hassas Terazi (REDWAG AS 220/C/2)


Tüp (TGS Gaz / HABAŞ)
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. Rezan Demir ÇAKAN 0262 605 17 65

Flag Counter