Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


ODUNSU VE SÜS BİTKİLERİNİN BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ İLE ÇOĞALTIMI


BİTKİ TÜRLERİNİN SIVI VE GEÇİCİ DALDIRMA BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ İLE KİTLE ÇOĞALTIMI


MİKROÇOĞALTIM VE SAKLAMA SIRASINDA EKSPLANTLARDA OLUŞAN OKSİDATİF STRESİN BELİRLENMESİ


ORTA SÜRELİ KONZERVASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI (YAVAŞ BÜYÜTME SAKLAMA, SENTETİK TOHUM)

BİTKİ GERMPLAZMASININ UZUN SÜRELİ KRİYOGENİK SAKLAMA TEKNİKLERİ (VİTRİFİKASYON, ENKAPSÜLASYON-VİTRİFİKASYON, DAMLACIK-VİTRİFİKASYON) İLE KORUNMASI


BİTKİ TÜRLERİ ARASINDAKİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN PCR’A DAYALI (RAPD, AFLP, ISSR, SSR) MOLEKÜLER TEKNİKLER İLE BELİRLENMESİ


UZUN SÜRE MİKROÇOĞALTILAN/SAKLANAN BİTKİLERİN GENETİK KARARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


ABİYOTİK STRES KOŞULLARI UYGULANAN BİTKİLERDE GEN EKSPRESYON ANALİZLERİ
Gerçekleştİrİlen Projeler


Kirletici Nitroaromatiklerin Düşük Sıcaklıklarda in Vitro Fitoremeditasyonu: Bakteriyel Nitroredüktazın (Ssap-Ntrb) Tütünde Heterelog Ekspresyonu ve Biyobozunum Uygulamalarının Araştırılması TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Antepfıstığının (Pistacia vera L.) Juvenil ve Olgun ‘Siirt’ ve Olgun ‘Atlı’ Çeşitlerinin TİS Biyoreaktör Sistemleri Kullanılarak Mikroçoğaltımı, Kriyoprezervasyonu ve Çoğaltılan/Kriyoprezerve Edilen Bitkilerin Genetik Kararlılıklarının Belirlenmesi İçin Biyoteknolojik Yöntemlerin Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus L.) Juvenil ve Olgun Eksplantlarının Mikroçoğaltımı, Kriyoprezervasyonu ve Genetik Kararlılığının Belirlenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Zeytin Çeşitlerinin Moleküler Tiplendirilmesi, RAPD, AFLP, SSR, ISSR Yöntemleri ile Tanımlanması ve TIS Biyoreaktör Sistemi Kullanılarak Mikroçoğaltımı GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Değerli Bitki Germplazmalarının (Pistacia vera, Olea europaea, Arachis hypogaea, Lycopersicon esculentum Mill.) Çoğaltılması, Kriyoprezervasyonu ve Moleküler Analizleri İçin Biyoteknolojik Yöntemlerin Geliştirilmesi TÜBİTAK-CNR İkili İşbirliği Projesi


Değerli Bitki Germplazmalarının (Pistacia vera L., Olea europaea L., Arachis hypogaea L., Lycopersicon esculentum Mill.) Çoğaltılması, Kriyoprezervasyonu ve Moleküler Analizleri İçin Biyoteknolojik Yöntemlerin Geliştirilmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Buğday’da (Triticum aestivum L.) DNA Parmakizi Çalışmaları GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Diferansiyel Taramalı Kalorimetre EXSTAR DSC 7020


Gaz Kromotografisi GC- PerkinElmer Clarus 580


Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (EXSTAR DSC 7020)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ 0262 605 25 12

Flag Counter