Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Bitki Moleküler Sistematiği Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


GENETİK MATERYAL İZOLASYONLARI VE KARAKTERİZASYONU


MOLEKÜLER MARKIR ANALİZLERİ


FİLOGENETİK YAKINLIK ANALİZLERİ
Gerçekleştİrİlen Projeler


Kışlık Buğdayda Sarı Pas (Triticum aestivum L.) Hastalığı Dayanıklılığında Moleküler Markır Geliştirilmesi TÜBİTAK-TARAL 1007 Projesi


Türkiye Florasında varolan Colchicum L. Türlerinin Nüklear DNA içeriğinin, Morfolojik Parametrelerinin ve İlişkilendirme Haritalamasının Belirlenmesi TÜBİTAK TARAL 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr.Funda Şentürk AKFIRAT 0262 605 25 30- 25 31

Flag Counter