Kimya Bölümü


Biyoanorganik ve Kompleks Sentez Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


KOMPLEKS, BOYARMADDE, IŞIĞA DUYARLI VE BİOİNORGANİK MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE SAFLAŞTIRILMASI
Gerçekleştİrİlen Projeler


Antienflamatuvar Gruplar İçeren Yeni Işığa Duyarlı Molekülle TÜBİTAK COST Projesi


OLED Uygulamalarına Yönelik Yeni İridyum Komplekslerinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Fotodinamik Terapi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kanser Hücreleri İçin Hedefli ve Işığa duyarlı Ftalosiyaninler TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Yakıt Hücreleri İçin Çok Çekirdekli Ftalosiyaninler TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Devrim ATİLLA 0262 605 30 20

Flag Counter