Biyomühendislik Bölümü


Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


METABOLİK AĞYAPI MODELLEMELERİ


BİYOİSTATİSTİK


TRANSKRİPTOMİK VERİ MADENCİLİĞİ


MATEMATİKSEL MODELLEME


PROTEİN ETKİLEŞİM AĞI MODELLERİ


BİYOMOLEKÜLER SİMÜLASYONLAR


MOLEKÜLER KENETLENME SİMÜLASYONLARI
Gerçekleştirilen Projeler


Uyarılmış Kök Hücrelerin Oluşum ve Başkalaşım Süreçlerinin Sistem Biyolojisi ve Biyomühendislik Yaklaşımlarıyla Modellenerek Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Parkinson Hastalığı için Transkriptom verilerinin ve Hücre içi Ağyapıların Biyoinformatik Analizi: İlaç Hedefi ve İlaç Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1003 Projesi


Omik Verilerinden Hücresel Ağyapıların Çıkarımı için Yeni Bir Hesaplamalı Yöntemin Geliştirilerek İyileştirilmesi ve Kök hücrelere uygulanması TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Tümör Örneklerindeki Nadir Hücre Türlerinin Belirlenmesi ve Prognostik Özelliklerinin İncelenmesi TÜSEB TA-1 PROJESİ (2020-2022)


Tümör ve Mikroçevrelerinin Üç Boyutlu Matematiksel Modellerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001 PROJESİ (2021-2024)


Alzheimer Hastalığı için RNA-seq verilerinden faydalanarak Kişiye Özel Moleküler Etkileşim Modelleri geliştirilmesi ve Hastalık Mekanizmalarının Aydınlatılması TÜBİTAK 1001 PROJESİ (2021-2024)


Transkriptom verilerinin genom ölçekli metabolik ağlara haritalanmasıyla Parkinson Hastalığının in vivo ve in vitro modellerinin moleküler karakterizasyonu: biyobelirteç ve ilaç adayları belirlenmesi TÜSEB TA-1 PROJESİ (2020-2022)
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Doç. Dr. Tunahan ÇAKIR

tcakirgtu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR

pinarpirgtu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Onur SERÇİNOĞLU

osercinoglugtu.edu.tr

Flag Counter