Kimya Bölümü


Biyoinorganik Sentez ve Biyolojik Aktivite Laboratuvarı (BİSBAL)
Yapılan Uygulamalar


FLORESANS VE UV ÖLÇÜMLERİ


KÜTLE, NMR, MALDI, FT-IR, X-RAY ANALİZLERİ


FOSFAZENLER İLE SPERMİN, KUMARİN, BODİPY, PARABEN, TİYAZOL TÜREVLERİ İLE SENTEZ ÇALIŞMALARI


BİYOLOJİK AKTİVİTE VE KEMOSENSÖR UYGULAMALARI
Gerçekleştirilen Projeler


Tek ve Çift Floreniliden Köprülü Siklotrifosfazen Bileşiklerin Parabenler ile Reaksiyonları, Antimikrobiyal Özellikleri ve DNA’ya Bağlanma Aktivitelerinin Araştırılması TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Kanser Tedavisi İçin Foto Duyarlaştırıcı Adayı BODIPY Substitüe Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapı Karakterizasyonları, Fotofiziksel ve Singlet Oksijen Üretim Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Gönül Yenilmez ÇİFTÇİ 0262 605 30 11

Flag Counter