Kimya Bölümü


Biyokimya Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


REKOMBİNANT ENZİM ÜRETİMİ


ELEKTROFOREZ: DNA VE PROTEİN ANALİZİ


ENZİM AKTİVİTE YÖNTEMLERİ


ENZİM KARAKTERİZASYONU

ENZİM İMMOBİLİZASYONU


MİKROORGANİZMALARIN FARKLI ÖLÇEKLERDE (1-5000 ML) BÜYÜTÜLMESİ


KARBOHİDRAT TAYİNİ
Gerçekleştİrİlen Projeler


Membran Biyoreaktör Kullanarak Sukrozdan İzomaltooligosakkarit Üretimi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Pirüvat Dehidrogenaz Enzim Kompleksi ile Pirüvat Dehidrogenaz Kinaz ve Fosfataz İzoenzimlerinin Aktivitelerinin ve Ekspresyonlarının Meme Kanseri ve Malignant Mezotelioma Hücrelerinde İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Kanser Terapisi için Nitroredüktaz/İlaç-öncü (Prodrug) Sistemlerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Diaçilgliserid (sağlıklı mutfak) yağ üretimi TÜBİTAK – TEYDEB Projesi


Yüksek Katma Değerli Ürünler Elde Etmek İçin Biyoatıkların Biyoteknolojik Arıtımı TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Aziz TANRISEVEN 0262 605 30 81

Flag Counter