Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Biyolojik Saat Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


BİYOLOJİK SAAT GENLERİNİN MUTASYONLARININ KANSERLEŞME BASAMAKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


BİYOLOJİK SAAT İLE YAŞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI


BİYOLOJİK SAATİN ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRES CEVABINI DÜZENLEMESİNİN YAŞLANMA FENOTİPİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


ORGAN YENİLENME KAPASİTESİ VE BİYOLOJİK SAAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN (YAŞLANMA OLGUSUNDA) ARAŞTIRILMASI


BİYOLOJİK SAATİN DÜZENLENMESİNİN BİYOKİMYASININ ARAŞTIRILMASI
Gerçekleştİrİlen Projeler


Biyolojik Saat ve Kanser Gelişimi İlişkisinin Sistematik Analizi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Drosophila Sirkadiyen Saatinin Işık Tarafından Resetlenme Mekanizmasının Moleküler Karakterizasyonu TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. Nuri ÖZTÜRK 0262 605 25 21

Flag Counter